Inteligentne instalacje: czym są?

Inteligentne instalacje można określić jako systemy, których zadaniem jest ułatwienie nam życia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Sprawiają, że zdecydowanie mniej czasu trzeba poświęcić na dotychczas wykonywane czynności. Wskazuje się obecnie szereg instalacji inteligentnych.

Centralne sterowanie instalacjami

To inteligentne instalacje cieszące się ogromną popularnością. Zastosowanie tego rozwiązania sprawia, że jednocześnie można sterować roletami, ogrzewaniem, a także oświetleniem. Jest to rozwiązanie niezwykle funkcjonalne.

System bezprzewodowy

To inteligentne instalacje, których zastosowanie pozwala wyeliminować system okablowania. Wszystkie urządzenia, które zostaną podłączonego takiego systemu obsługuje się za pomocą drogi radiowej czy najbardziej popularnych sensorów. Niewątpliwym atutem jest brak okablowania, co istotnie wpływa na estetykę domu, a także łatwość poruszania się.

Czujniki ruchy

To inteligentne systemy bardzo często montowane w piwnicach i pralniach. Kiedy instalacja zarejestruje ruch, automatycznie zapali się światło, zapewniając komfort i bezpieczeństwo.