Kolory kabli i przewodów elektrycznych. Poznaj ich znaczenie

Źródło: https://alkan.pl/

Co oznaczają kolory kabli elektrycznych?

Kolory kabli elektrycznych zawsze są nieprzypadkowe. Reguły związane z oznaczaniem przewodów wynikają z określonych przepisów prawnych. Dokument Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego HD 308 S2:2001 obowiązuje w państwach Unii Europejskiej. Rodzimym jej odpowiednikiem jest norma PN-HD 308 S2:2007, którą opracował Polski Komitet Normalizacyjny. Ustalenia te znajdują zastosowanie w przypadku instalacji elektrycznych, stacjonarnych i ruchomych odbiorników elektrycznych oraz układów rozdzielczych, a także dedykowanych odbiornikom ruchomym przewodów sznurowych. Od tych właśnie norm uzależniona jest kolorystyka kabli elektrycznych. W Polsce dopuszczane są różne oznaczenia, a ich sposób podyktowany jest ilością żył oraz kolejnością.

Kolorystyka przewodów elektrycznych fazowych

Kolorystyka przewodów elektrycznych powiązana jest z ich symboliką. Wyróżnić można przewody jednożyłowe o różnej kolorystyce oraz przewody wielożyłowe, w których izolacja zewnętrzna i żyły wewnętrzne również posiadają określoną barwę. Przewody fazowe określa się symbolem L. Ich oznaczenie kolorystyczne może być stosunkowo zróżnicowane. Najczęściej izolacja zewnętrzna barwiona jest kolorem brązowym, jednak się również biel, czerwień lub szarość. Barwowa specyfika bywa w tym przypadku uzależniona zarówno od ilości żył, jak i preferencji producenta. Dla przewodów fazowych niedopuszczalne są natomiast takie kolory, jak niebieski, żółty i zielony. Barwy te zarezerwowano dla innych typów. W instalacjach elektrycznych przewód fazowy jest połączony bezpośrednio z cewką transformatora. W obwodach napięcie prądu wynosi 230 V, co zwiększa niebezpieczeństwo ewentualnego porażenia. Przed kontaktem z przewodami fazowymi należy mieć zatem pewność, że wyłącznik nadprądowy jest odłączony.