Środek grzybobójczy do roślin

Patogeny roślin są tak samo podatne na ewolucję odporności na fungicydy, jak szkodniki owadzie na insektycydy, i z tych samych powodów, które zostały przedstawione w moim ostatnim blogu na temat odporności na insektycydy.

Na przykład Botrytis i mączniak rzekomy są uważane za gatunki wysokiego ryzyka, dzięki szybkiemu tempu rozmnażania i genetycznej strukturze, która szczególnie szybko reaguje na presję selektywną. Taka presja może wynikać z wielokrotnego stosowania tego samego fungicydu lub z mechanizmów, które hodowcy roślin wykorzystują do wprowadzania odporności na choroby w uprawach – na przykład hodowla odporności na mączniaka jest czymś w rodzaju “wyścigu zbrojeń”.

Jak działa środek grzybobójczy do roślin?

Zrozumienie mechanizmów działania jakimi posługuje się środek grzybobójczy do roślin jest nie tylko niezbędne do zarządzania odpornością, ale jest również ważne dla wyboru produktów skutecznych w walce z typem patogenu, który chcemy zwalczać. Chociaż wszystkie produkty zwalczające choroby nazywamy fungicydami, nie wszystkie choroby roślin są wywoływane przez grzyby.

Istnieje jednak inna, odrębna grupa, której biologia różni się od biologii grzybów, mimo że zachowują się one w podobny sposób. Są to omocyty, do których należą m.in. mączniaki rzekome oraz trudne do zwalczenia choroby korzeni Pythium i Phytophthora. Dobry środek grzybobójczy do roślin sobie z nimi poradzi.

Omocyty a środek grzybobójczy do roślin

Mają niektóre z powierzchownych cech grzybów, ale wiele z ich genetyki i biochemii jest zupełnie innych. Na przykład, ich ściany komórkowe są wykonane z celulozy (jak u roślin), podczas gdy ściany prawdziwych grzybów są wykonane z chityny (tego samego materiału, z którego zbudowane są szkielety zewnętrzne owadów); mają one również pewne unikalne mechanizmy genetyczne.

Badania nad ich genetyką sugerują, że nie są one bliżej spokrewnione z grzybami, w sensie ewolucyjnym, niż ty czy ja, a ich cechy grzybopodobne rozwinęły się całkiem niezależnie od samych grzybów.

Czasem środek grzybobójczy do roślin https://www.gardenowo.pl/uprawa-i-ochrona-roslin/srodki-ochrony-roslin/grzybobojcze/ jest przeznaczony do zwalczania ścian komórkowych; inne do zakłócania sposobu zarządzania informacją genetyczną podczas wzrostu i reprodukcji. Te sposoby działania niekoniecznie będą skuteczne zarówno wobec grzybów, jak i omocytów.